พบกับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากงานวิจัยในงานโครงการหลวงปีที่50

พบกับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากงานวิจัยของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งสถาบันฯ จะคัดเลือกผลิตภัณฑ์คุณภาพจากงานวิจัยของคนไทย ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง KAPIOKU   กลุ่มผลิตภัณฑ์แป้งข้าวหอมมะลิ GENGIGRAIN และ กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาหม่องและน้ำมันเหลืองจากสารสกัดไพร Plai Siam ในงานโครงการหลวง 50 ระหว่างวันที่ 9-19 สิงหาคม 2562 ที่เซนทรัลเวิร์ล

 

Contact

   KAPI, Kasetsart University

Marketing Promotion and Corporate Communication Unit 2Fl.50 Ngamwongean Rd. Latyao Chatuchak, Bangkok, 10900

Contact KAPIOKU

   082 541 5607

   KAPIOKU

   @KAPIOKU

   KAPIOKU@KU.TH

   WWW.KAPIOKU.COM

   KAPIOKU.OFFICIAL

   KAPIOKU

Contact GENGIGRAIN

   080 919 8616

   GENGIGRAIN

   @GENGIGRAIN

   GENGIGRAIN@GMAIL.COM

   KAPI.KU.AC.TH/GENGIGRAIN

   GENGIGRAIN.OFFICIAL