ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ ผู้ประกอบการ และท่านที่สนใจสมัครเข้าร่วม Casuarina Workshop 2019

Casuarina Workshop 2019

The Sixth International Casuarina Workshop

ภายใต้หัวข้อ

“Casuarinas for green eonomy and environmcental sustainability”

วันที่ 21-25 ตุลาคม 2562

ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท จังหวัดกระบี่

 

งาน Casuarina Workshop 2019 เปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ ผู้ประกอบการ ท่านที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมสัมมนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ภายใต้หัวข้อ Casuarina for green economy and environmental sustainability ในประเด็นทางด้าน Biotechnology and Molecular Genetics, Tree Improvement, Silviculture and Management, Impacts of climate change on casuarina cultivation และ Regional cooperation and capacity building cooperation เป็นต้น

ปิดรับ Abstracts

ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.casuarina2019.kapi.ku.ac.th

ค่าลงทะเบียนสำหรับคนไทย                 250 $US

ค่าลงทะเบียนสำหรับชาวต่างชาติ         500 $US

*รายละเอียดการชำระค่าลงทะเบียนติดตามได้ที่ www.casuarina2019.kapi.ku.ac.th

 

ข้อมูลสำคัญ

:  21-25 ตุลาคม 2562

 :  โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท จังหวัดกระบี่

 :  www.casuarina2019.kapi.ku.ac.th

 :  www.facebook.com/fgtkubiomass

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 www.casuarina2019.kapi.ku.ac.th

 :  casuarina2019@ku.ac.th

 : +66 2942 8700

 : www.facebook.com/fgtkubiomass