พิธีเปิดหลักสูตรการสร้างผู้ประกอบด้านนวัตกรรมสมุนไพรเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางสู่ตลาดส่งออก (TEBC)

 

ภาพบรรยากาศในพิธีเปิดหลักสูตรการสร้างผู้ประกอบด้านนวัตกรรมสมุนไพรเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางสู่ตลาดส่งออก (TEBC:Thailand Entrepreneur in Bio Cosmetic) Season 2 หลักสูตร STARTUP ด้านเครื่องสำอาง ในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 ณ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ชั้น 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี  ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นผู้กล่าวเปิดงาน เริ่มการเรียนการสอนในช่วงบ่ายเกี่ยวกับแนวโน้ม SME ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง กฏหมายเครื่องสำอางกับ อย. และเทคนิคการสื่อสารและบุคลิกภาพของผู้ประกอบการ