ดร.สุพนิดา วินิจฉัย ได้รับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2562 ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น

          ทางสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุพนิดา วินิจฉัย นักวิจัยชำนาญการพิเศษของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ สังกัดห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2562  ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น

          ซึ่ง ดร.สุพนิดา ได้ขึ้นรับรางวัลในพิธีมอบรางวัลเข็มปขมท. ทองคำ พร้อมเกียรติบัตรให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2562 ในงานประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปีพ.ศ. 2563 ที่จัดขึ้นในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น