ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2020 (ABB 2020)

 

 

การประชุมวิชาการนานาชาติ ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2020 (ABB 2020)

        ขอเชิญร่วมส่งผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2020 (ABB 2020) ได้ตั้งแต่วันนึ้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 (กำหนดส่งบทคัดย่อ 12 เมษายน 2563 และกำหนดส่งฉบับเต็ม 30 เมษายน 2563) และร่วมฟังบรรยายในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

 

  *ส่งผลงานได้ทาง

: conference.abb@gmail.com

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางเว็บไซต์

    : http://www.abbconf.kapi.ku.ac.th/

   : +662-942-8600-3

   : KapiKuBiomass