ขอแจ้งเรื่องเลื่อนการประชุมวิชาการนานาชาติ ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2020 (ABB 2020)

         การประชุมวิชาการนานาชาติ ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2020 (ABB 2020) ขอเลื่อนวันจัดงานเป็น วันพุธที่ 16- วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

 

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางเว็บไซต์

  : http://www.abbconf.kapi.ku.ac.th/

   : +662-942-8600-3

  : KapiKuBiomass