KAPI ขอเชิญร่วมงาน “วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ประจำปี พ.ศ. 2565”

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ขอเชิญร่วมงาน “วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ประจำปี พ.ศ. 2565 เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ปีที่ 31 และ พิธีเปิดอาคารโรงงานการผลิตพืชขั้นสูงด้วยแสงเทียม” ในวันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์