KAPI ร่วมออกบูธในงานโครงการหลวง ๕๓

เริ่มแล้ว … งานโครงการหลวง ๕๓

พบกับบูธ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ (KAPI) ในงานโครงการหลวง ๕๓ ระหว่างวันที่ 4 – 14 สิงหาคม 2565 ยกขบวนผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยมากมาย (KAPIOKU , GENGIGRAIN) พร้อมโปรโมชั่นปังๆ ที่ชั้น 1 central wOrld (หน้าร้าน GARMIN ทางออกประตู 1 ฝั่งพระตรีมูรติ)