สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมจัดแสดงบูธผลงานในงานการประชุมวิชาการพืชกัญชา กัญชง และกระท่อมระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2567 นำโดย ดร.นัยสิทธิ์ ยิ่งกำแหง นักวิจัยปฏิบัติการ และนางสาวฉันท์หทัย โกวิทธีรพงศ์ นักวิจัย ตัวแทน ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์สารสำคัญจากธรรมชาติ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมจัดแสดงบูธผลงานในงานการประชุมวิชาการพืชกัญชา กัญชง และกระท่อมระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “กัญชา กัญชง และกระท่อม เพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ อุตสาหกรรมเกษตร และวัสดุศาสตร์” ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร