เปิดรับสมัครหลักสูตร TEBC รุ่นที่ 2 สร้างโอกาสในการพัฒนาธุรกิจเครื่องสำอางของคุณอย่างยั่งยืน

กลับมาอีกครั้ง !!

กับหลักสูตรการเป็น Startup เครื่องสำอาง ที่จะล้วงลึกการทำธุรกิจเครื่องสำอาง

Start ธุรกิจให้ Up ไขความลับจากคนวงใน ใช้งานวิจัยช่วยต่อยอดผลิตภัณฑ์

พร้อมสร้างฐานคอนเนคชั่นกับทั้งภาครัฐและเอกชน

หลักสูตร Exclusive แบบนี้ หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว !

รับสมัครด่วนจำนวนจำกัด

 

หลักสูตร STARTUP ด้านเครื่องสำอาง

หลักสูตรสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมสารสกัดเพื่อสุขภาพและความงาม

โดยหลักสูตรนี้จะทำให้คุณได้แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางด้วยนวัตกรรมสารสกัดขั้นสูง ซึ่งเป็นการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับธุรกิจ พร้อมทั้งมีโอกาสในการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ

และเพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างมีแบบแผน คุณจะได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ เพื่อธุรกิจของคุณสามารถพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคต รวมถึงสามารถเข้าประกวดแผนธุรกิจเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากทางภาครัฐได้อีกด้วย

โดยหลักสูตรดังกล่าวได้รับความร่วมมือทั้งจากทางภาครัฐและเอกชน เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการเข้าถึงนวัตกรรมสารสกัดขั้นสูง และพร้อมที่จะเข้าสู่สนามแข่งกับการทำธุรกิจ

  • โอกาสในการเข้าถึงงานวิจัยและนำงานวิจัยไปใช้ได้อย่างมืออาชีพ

  • โอกาสในการเข้ารับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัยและการทำธุรกิจสุขภาพและความงาม

  • โอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากหน่วยงานภาครัฐ และเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน

  • โอกาสในการเข้าถึงช่องทางการส่งออกและการเข้าถึงตลาดต่างประเทศ

  • และโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการอย่างแท้จริง!!

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร?

– ผู้ที่สนใจในการในการทำธุรกิจด้านเครื่องสำอาง

– กลุ่มนักวิจัยที่ต้องการพัฒนางานวิจัยไปสู่งานในเชิงพาณิชย์

– เจ้าของธุรกิจเครื่องสำอางที่ต้องการต่อยอดและพัฒนาธุรกิจเดิมที่มีอยู่

 – เจ้าของธุรกิจเครื่องสำอางที่มองหาช่องทางใหม่ๆ ในการเดินธุรกิจ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

   061-396-3666

   TEBCStartupCosmetic

   @TEBC

   www.startupcosmetic.com

Leave a Reply