KAPI ร่วมนำผลงานวิจัยการใช้ประโยชน์จากเส้นใยไผ่ไปจัดแสดงในงานสหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 23 ณ ไบเทค บางนา

 

เมื่อวันที่ 27-30 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นำผลงานวิจัยเด่นในด้านการใช้ประโยชน์จากไผ่ อันได้แก่ การนำไผ่มาเพิ่มมูลค่าในอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นเส้นใยไผ่และสิ่งทอจากเส้นใยไผ่ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยไผ่ ผลิตภัณฑ์วัสดุคอมโพสิทจากเส้นใยไผ่ ซึ่งเป็นผลผลิตจากงานวิจัยของสถาบันฯ นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์จากเส้นใยไผ่ของบริษัท ยูนิเวอร์แซล ไบโอแพ็ค จำกัด มาจัดแสดงร่วมด้วย

การจัดแสดงผลงานวิจัยในครั้งนี้ KAPI ได้นำผลงานวิจัยข้างต้นไปร่วมจัดแสดงในบูธของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด ณ ฮอล์ล 100 ไบเทค บางนา โดยนอกจากผลงานวิจัยด้านการใช้ประโยชน์จากไผ่แล้วนั้น ที่บูธยังมีผลงาน LAMBOO CHAR ซึ่งเป็นถ่านไผ่อัดแท่ง ซึ่งเป็นหนึ่งในผลงานที่ได้รับรางวัล Thailand Green Design Awards 2019 อีกด้วย

ความร่วมมือในการพัฒนาการใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าจากไผ่ยังคงดำเนินต่อไป ทั้งจากความร่วมมือในหลายๆ หน่วยงาน การนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ท่านที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารงานวิจัยของสถาบันได้ที่ เพจเฟซบุ๊ค  
www.facebook.com/kapi.kasetsart/

 

 

 

Leave a Reply