Thailand Green Design Awards 2020 (TGDA2020) เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 29 พฤศจิกายน 2562

Thailand Green Design Awards 2020 การประกวดผลิตภัณฑ์ที่มีกระบวนการผลิตหรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตผลทางการเกษตร วัสดุธรรมชาติและเศษวัสดุทางการเกษตรต่างๆ เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 29 พฤศจิกายน 2562 โดยแบ่งประเภทรางวัลออกเป็น 3 ประเภท และแบ่งกลุ่มผู้สมัครออกเป็น 2 กลุ่ม โดยปีนี้มีรางวัลพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งรางวัล คือ “ประเภทรางวัลเกียรติยศ (Honorary Awards) ประเภทผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจ ด้านการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การยกระดับคุณภาพชีวิต และการตอบแทนทางสังคม (Social Contribution)”

สมัครและอ่านวิธีการส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่นี่

 

 

Leave a Reply