ชวนฟัง คุณประภัสสร รักถาวร เล่าถึงที่มาและเกร็ดความรู้นวัตกรรมข้าวโพดม่วงจนได้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดคอเลสเตอรอล DCL

            “คอเลสเตอรอลสูง” ปัญหาที่ไม่มีใครอยากเจอ จุดเริ่มต้นงานวิจัยจากสารสกัดธรรมชาติ ผสานองค์ความรู้ นวัตกรรม และความร่วมมือ เกิดเป็น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากนวัตกรรมงานวิจัยข้าวโพดม่วงเพื่อสุขภาพ ที่ได้รับการต่อยอดงานวิจัยในเชิงพาณิชย์ เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร DCL

 

 

              ‘ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร DCL’ ผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดจากงานวิจัย โดยบริษัท T.S.T. health จำกัด นำ ‘นวัตกรรมงานวิจัยข้าวโพดม่วง’ ผลผลิตจากงานวิจัยของ KAPI นำโดย ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ คุณประภัสสร รักถาวร และทีมนักวิจัยจากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร DCL จากนวัตกรรมงานวิจัยข้าวโพดม่วงเพื่อสุขภาพนี้ เหมาะกับกลุ่มที่มีปัญหาคอเลสเตอรอลสูง และผู้ที่รักสุขภาพ ดูแลสุขภาพ

 

 

สนใจต่อยอดงานวิจัยอื่นๆ ของสถาบันฯ
สามารถติดต่อได้ที่ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ
อีเมล์ kapi@ku.th หรือ โทร 02-942-8600-3

 

 

Leave a Reply