นักวิจัย KAPI ร่วมพูดคุยเรื่องนวัตกรรมงานวิจัยข้าวโพดสีม่วงเพื่อสุขภาพ ในรายการ HOTLINE สายสุขภาพ

                เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา รายการ HOTLINE สายสุขภาพนำเสนอเรื่อง ข้าวโพดม่วง เพื่อสุขภาพ ลดคอเลสเตอรอล ลด LDL เพิ่ม HDL โดยเชิญ คุณประภัสสร รักถาวร นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ และ ดร.ปิยนารถ ศรชัย กรรมการผู้จัดการ บจก. ที.เอส.ที.เฮลท์ ร่วมให้สัมภาษณ์ในรายการ

 

 

               การพัฒนาอันยาวนานกว่า 8 ปี ของนวัตกรรมงานวิจัยข้าวโพดสีม่วงเพื่อสุขภาพ เริ่มตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกสายพันธุ์ รวมถึงการเลือกเทคโนโลยีการสกัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาต่อยอดงานวิจัยจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร DCL ตัวช่วยยับยั้งการเกิดคอเลสเตอรอล ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

 

               “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร DCL” เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ต่อยอดมาจากงานวิจัยของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ร่วมพัฒนากับบริษัท ที.เอส.ที.เฮลท์ จำกัด ออกสู่ตลาด ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับเศษเหลือจากข้าวโพดสีม่วงของประเทศไทย ซึ่งนำมาสกัดสารแอนโธไซยานินที่เป็นสารช่วยยับยั้งการเกิดคอลเลสเตอรอลได้

 

 

 

 

สนใจต่อยอดงานวิจัยอื่นๆ ของสถาบันฯ

สามารถติดต่อได้ที่ สถาบันผลิตผลแกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อีเมล์ kapi@ku.th หรือ โทร 02-942-8600-3

 

 

Leave a Reply