กันยายน 29, 2022

Day

ข่าวสารล่าสุด

ร่วมปรึกษาหารือกับทีมผู้บริหาร บริษัท 999 แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด เพื่อสร้างโปรเจคใหม่จากการใช้วัตถุดิบที่เหลือจากกระบวนการผลิตทางการเกษตร เพื่อการต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มสู่อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องสำอาง
9 พฤษภาคม 2024By
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์จากสมุนไพร”
9 พฤษภาคม 2024By
ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวและโลชั่นบำรุงผิวผสมสารสกัดมะหาด
10 เมษายน 2024By
สถาบันผลิตผลเกษตรฯ เข้าร่วมกิจกรรมแถลงข่าว “การขับเคลื่อนผลงานวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่การนำไปใช้ประโยชน์ครั้งที่ 1 “
9 เมษายน 2024By
สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมจัดแสดงบูธผลงานในงานการประชุมวิชาการพืชกัญชา กัญชง และกระท่อมระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2
9 เมษายน 2024By