การอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ตุลาคม 2021

08ต.ค.ทั้งวันการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่อง "แนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับการเลี้ยงไหมอีรี่"(ทั้งวัน: ศุกร์) Webex

รายละเอียด

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม ทำการถ่ายทอดแนวทางการปฏิบัติที่ดีของการเลี้ยงไหมอีรี่ ตามแนวทางขอรับ KU Standard ให้แก่กลุ่มเกษตรกร จังหวัดเชียงราย และนักวิชาการที่สนใจ

more

เวลา

ทั้งวัน (ศุกร์)

สถานที่

Webex

X