ประกาศผลการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิจัย ระดับปริญญาโท

ประกาศผลการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิจัย ระดับปริญญาโท

07ธ.ค.(ธ.ค. 7)8:30 am09(ธ.ค. 9)4:00 pmประกาศผลการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิจัย ระดับปริญญาโท8:30 am - 4:00 pm (9)

รายละเอียด

ตำแหน่ง นักวิจัย จำนวน 1 อัตรา

ระดับ วุฒิปริญญาโทร

อัตราเงินเดือน 17,500 บาท

สังกัด  ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพืชพลังงานและไม้โตเร็ว  ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม

งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ
อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ชั้น 2 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ คุณนภา มารมย์ โทร 02942-8600-3 ต่อ 208

more

Leave a Reply