ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย จำนวน 1 อัตรา

26มิ.ย.ทั้งวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย จำนวน 1 อัตราวุฒิปริญญาเอก หรือ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านพฤกษศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องและเทียบเท่า(ทั้งวัน: เสาร์)

รายละเอียด

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

  1. นางสาว ปัทมา ทองกอก

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

 

เวลา

ทั้งวัน (เสาร์)

Leave a Reply