ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิจัย ระดับปริญญาโท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิจัย ระดับปริญญาโท

01ก.พ.8:30 am10(ก.พ. 10)4:30 pmประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิจัย ระดับปริญญาโท8:30 am - 4:30 pm (10)

รายละเอียด

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

1. นางสาวศุลีพร สงวนศักดิ์
2. นายอภิสิทธิ์ การะเวก
3. นางสาวฐิติชญา บุญจูง
4. นางสาวปพิชญา บุญโพธิ์ทอง

รายละเอียดดังเอกสารแนบ


งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ
อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ชั้น 2 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ คุณนภา มารมย์ โทร 02942-8600-3 ต่อ 208

more

Leave a Reply