ประกาศผลการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารรับการสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย

ประกาศผลการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารรับการสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย

30ก.ค.ทั้งวันประกาศผลการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารรับการสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัยวุฒิปริญญาเอก หรือ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านพฤกษศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องและเทียบเท่า(ทั้งวัน: ศุกร์)

รายละเอียด

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

  1. นางสาว ปัทมา ทองกอก

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

 

เวลา

ทั้งวัน (ศุกร์)

Leave a Reply