พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย จำนวน 1 อัตรา

พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย จำนวน 1 อัตรา

02มิ.ย.(มิ.ย. 2)9:00 am25(มิ.ย. 25)4:30 pmพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย จำนวน 1 อัตราวุฒิปริญญาเอก หรือ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านพฤกษศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องและเทียบเท่า9:00 am - 4:30 pm (25)

รายละเอียด

ตำแหน่ง                       นักวิจัย   จำนวน 1 อัตรา
ระดับ                            วุฒิปริญญาเอก หรือ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านพฤกษศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องและเทียบเท่า
อัตราเงินเดือน             30,000 บาท
สังกัด                            ห้องปฏิบัติการการผลิตพืช ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

ผู้สนใจติดต่อและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่
งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ
อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ชั้น 2 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ คุณนภา มารมย์ โทร 02942-8600-3 ต่อ 208

 

more

เวลา

2 (พุธ) 9:00 am - 25 (ศุกร์) 4:30 pm

Leave a Reply