พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย จำนวน 1 อัตรา

พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย จำนวน 1 อัตรา

17ก.ย.(ก.ย. 17)9:00 am29ต.ค.(ต.ค. 29)4:00 pmพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย จำนวน 1 อัตราวุฒิปริญญาเอก หรือ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ พืชสวน พฤกษศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง(กันยายน 17) 9:00 am - (ตุลาคม 29) 4:00 pm มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนน งามวงศ์วาน ลาดยาว

รายละเอียด

ตำแหน่ง นักวิจัย   จำนวน 1 อัตรา
ระดับ วุฒิปริญญาเอก หรือ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ พืชสวน พฤกษศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อัตราเงินเดือน 30,000 บาท
สังกัด ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืช ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

ผู้สนใจติดต่อและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่
งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ
อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ชั้น 2 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ คุณนภา มารมย์ โทร 02942-8600-3 ต่อ 208

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

more

Leave a Reply