เปิดรับสมัคร หลักสูตรฝึกอบรม “เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืชเศรษฐกิจด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ” รุ่นที่ 2

เปิดรับสมัคร หลักสูตรฝึกอบรม "เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืชเศรษฐกิจด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ" รุ่นที่ 2

09พ.ค.(พ.ค. 9)8:30 am06มิ.ย.(มิ.ย. 6)4:30 pmเปิดรับสมัคร หลักสูตรฝึกอบรม "เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืชเศรษฐกิจด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ" รุ่นที่ 28:30 am - (มิถุนายน 6) 4:30 pm

รายละเอียด

🌱 หลักสูตรฝึกอบรม “เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืชเศรษฐกิจด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ” รุ่นที่ 2 🌱
เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (Plant tissue culture) คือ การนำเอาอวัยวะของพืช เช่น ยอด ราก ใบ ส่วนต่าง ๆของดอก ส่วนของผล ลำต้น หรือโปรโตพลาสต์ เซลล์ หรือเนื้อเยื่อ มาเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดเชื้อ โดยมีการนำมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางในปัจจุบัน คือ การผลิตพืชพันธุ์ดี ปลอดโรค เป็นจำนวนมากในระยะที่สั้นกว่าการการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศชนิดอื่น
หัวข้อการอบรม
1.เทคนิคการขยายพันธุ์พืชด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
2.การย้ายปลูกพืชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อออกสู่ภาวะธรรมชาติ
3.การคำนวนต้นทุนระบบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
4.โรงเรือนอนุบาลกล้าไม้และหลักการใช้แสงเทียมในการปลูกต้นไม้
สมัครได้แล้ววันนี้ – 20 พฤษภาคม 2565
วันที่อบรม 14 – 16 มิถุนายน 2565
ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท / ท่าน
*รับจำนวนจำกัด 30 ท่าน / รุ่น
สมัครออนไลน์ได้ที่ CLICK
หรือ QR Code
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : KAPI
E-mail : course-kapi@ku.th
โทร. 02-9428600-3

more

เวลา

พฤษภาคม 9 (จันทร์) 8:30 am - มิถุนายน 6 (จันทร์) 4:30 pm

Leave a Reply