ประกาศเผยแพร่แผน

   

ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปี 2567

ลำดับ รายการ
1 แผนการจัดซื้อ/จัดจ้างรายการพัสดุสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ประจำเดือนเมษายน 2567