ฝ่ายวิจัยเชิงพาณิชย์และการจัดการสารสนเทศ

   

บุคลากรฝ่ายวิจัยเชิงพาณิชย์และการจัดการสารสนเทศ

ดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล

นักวิจัยชำนาญการพิเศษ
aapwws@ku.ac.th
02-942-8600-3 ต่อ 213

นางสาวชิชนันท์ ช้างเนียม

นักวิจัย
appcnc@ku.ac.th, chichnan.cha@ku.th
02-9428600-3 ต่อ 213

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร


อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง และอาคารอุตสาหกรรมเกษตร 3 ชั้น 7-8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ตู้ ปณ. 1109 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทรศัพท์ 02-942-8600-3 ภายใน 1610-17
แฟ็กซ์ : 02-562-0338
kapi@ku.th

Mon – Fri 8:00A.M. – 5:00P.M.

Social Info