Bioactive extracts

การค้นคว้าและวิจัยโดยทีมนัทวิจัยที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ทำให้ได้สารสำคัญ (Active Ingredients) ที่สกัดได้จากวัตถุดิบธรรมชาติ ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์เฉพาะทาง และมีความเป็นลักษณะเฉพาะตัว เมื่อผสมผสานเทคโนโลยี Encapsulation, Liposome, Coaservation และ Electrolyte Technology ทำให้สร้างคุณสมบัติใหม่ที่แตกต่าง โดยเฉพาะระบบการนำส่งสาร และการควบคุมการปลดปล่อยสารที่ใช้ในปริมาณที่ต้องการเพื่อผลลัพธ์ ที่ดีกว่าในทุกมิติ

Natural Active Ingredients

HI-Antho PCC
สารสกัดข้าวโพดม่วงแอนโธไซยานินสูง

INCI Name : Zea Mays Kernel Extract

ที่มา : เป็นสารสกัดจากข้าวโพดสีม่วงลูกผสม KPSC 903 เป็นสารสีจากธรรมชาติที่มีสีม่วงและอุดมด้วยสารแอนโธไซยานินในปริมาณสูงผ่านกระบวนการสกัดด้วยเทคโนโลยีสะอาด ปราศจากการใช้สารเคมี เพื่อให้ได้มาซึ่งสารสกัดที่มีปริมาณสารแอนโธไซยานินสูง และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

MGT-C1
สารสกัดมังคุด

INCI name : Garcinia mangostana peel Extract

ที่มา : มังคุดเป็นผลไม้ที่ขนานนามว่าเป็น “ราชินีของผลไม้” เปลือกมังคุด ซึ่งเป็นผลผลิตเหลือทิ้งจาก ภาคการเกษตรที่มีประโยชน์ เมื่อผ่านกระบวนการสกัดที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูง จึงส่งผลให้สารสกัดจากเปลือกมังคุดมีสรรพคุณเป็นสารออกฤทธิ์ในเครื่องสําอางที่ทรงประสิทธิภาพด้านของการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ และต้านอนุมูลอิสระ

Fibroin Hydrolysate
ไฟโบรอีนไฮโดรไลเสท

INCI name : Fibroin Hydrolysate

ที่มา : โฟโบรอินไฮโดรไลเสทเป็นโปรตีนจากรังไหมที่ถูกย่อยจนเป็นกรดอะมิโนอิสระ มีคุณสมบัติให้ความชุ่มชื่น แก่ผิวหนังป้องกันแสงยูวี และป้องกันเส้นผมเสีย โดยเกิดเป็นฟิล์มเคลือบเส้นผม ช่วยถนอมรักษาผมให้เงางามและชุ่มชื่น นอกจากอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง ยังสามารถใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น เครื่องดื่ม การผลิตเจลลี่ประเภทโปรตีน อุตสาหกรรมเคลือบเส้นใยสังเคราะห์ เพื่อเพิ่มความสวยงามและดูคล้ายผ้าไหม ใช้เป็นแฟนฟิล์มเคลือบหรือหุ้มเอนไซม์เพื่อให้เอนไซม์มีความเสถียรมากขึ้น เป็นต้น

Sericin Hydrolysate
เซริซินไฮโดรเลเสท

INCI name : Sericin

ที่มา : จากคุณค่าของรังไหม แหล่งกําเนิดเส้นใยโปรตีนธรรมชาติ โดยการนําเศษรังไหมจากกระบวนการสาวเส้นไหมมาทําให้เกิดคุณค่าด้วยเทคโนโลยีเอนไซม์ เซริซิน (sericin) หรือกาวใหม (silk glue protein) เป็นโปรตีนที่ประกอบด้วยกรดอะมิโน 18 ชนิด ซึ่งใกล้เคียงกับกรดอะมิโนในผิวหนัง เล็บ และเส้นผม อีกทั้งให้ความชุ่มชื่นแก่ผิว สามารถดูดกลืนและป้องกันรังสีได้ดี มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และเชื้อแบคทีเรียบางชนิด ช่วยสมานแผลและรักษาแผลให้หายเร็วขึ้น

Rice Bran Protein Hydrolysate
โปรตีนไฮโดรไลเสทจากรําข้าว

INCI Name: Hydrolyzed Rice Bran Protein

ที่มา : รําข้าวเป็นแหล่งของสารอาหารที่มีคุณค่า ประกอบด้วย โปรตีน ใยอาหาร วิตามินบีรวมและแร่ธาตุ รวมทั้งสารประกอบฟีนอลิก แกมมา-ออไรซานอล โฟโตสเตอรอล ดังนั้นโปรตีนไฮโดรไลเสทจากรําข้าวขาวดอกมะลิ จึงมีสมบัติในการละลายน้ำได้ดี อุดมไปด้วยสารประกอบฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ

Rice Bran Albumin Extract
สารสกัดอัลบูมินจากรําข้าว

INCI Name : Rice Bran Extract

ที่มา : รําข้าวเป็นแหล่งของสารอาหารที่มีคุณค่ามากมาย อาทิ เช่น โปรตีน ใยอาหาร มีวิตามินบีต่างๆ รวมทั้ง สารประกอบฟีนอลิก การสกัดโปรตีนจากรําข้าวด้วยการใช้น้ำทําให้โปรตีนไม่สูญเสียสภาพธรรมชาติแล้วยังสามารถละลายน้ำได้ดี ง่ายต่อการนําไปใช้ประโยชน์ สารสกัดโปรตีนที่ได้มีคุณค่าทางโภชนาการ มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์การกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและฤทธิ์ช่วยชะลอความแก่

RiceColla
โปรตีนไฮโดรไลเสตจากรําข้าวสีม่วง

INCI name : Hydrolyzed Rice Bran Protein

ที่มา : โปรตีนไฮโดรไลเสทจากรําข้าวสีม่วง สกัดจากรําข้าวที่เหลือจากกระบวนการหีบน้ำมันด้วยการใช้เทคโนโลยีเอนไซม์ เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบในสูตรผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง โดยโปรตีนไฮโดรไลเสตจากรําข้าวสีม่วงเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงและดี ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน และให้ความชุ่มชื่นแก่ผิว สามารถใช้ได้ทั้งผลิตภัณฑ์กลุ่ม Skin Care และ Hair Care

Mango Seed Kernel Extract
สารสกัดฟีนอลิกสูงจากเนื้อในเมล็ดมะม่วง

INCI name : Mangifera indica Seed Extract

ที่มา : เมล็ดมะม่วงเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่ได้จากกระบวนการแปรรูป พบว่าเนื้อในเมล็ดมะม่วง อุดมด้วยสารประกอบฟีนอลิกที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ สามารถนําไปใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง เพื่อลดการสร้างเม็ดสีเมลานินที่ผิว ช่วยให้ผิวกระจ่างใสขึ้น

Mango Seed Oil
สารสกัดน้ำมันมะม่วง

INCI name : Mangifera indica L. Seed Oil

ที่มา : น้ำมันมะม่วงเกิดจากการนําเอาเมล็ดมะม่วงที่เหลือจากกระบวนการผลิตของโรงงานของไทยมาสู่การสกัดเอาน้ำมัน เพื่อใช้เป็นสารคงความชุ่มชื้นลดการสูญเสียน้ำออกจากผิว ช่วยหล่อลื่นผิว ช่วยให้ผิวยืดหยุ่น กระชับ ชะลอริ้วรอย ในการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

Purified Bromelain
เอนไซม์บรอมิเลนบริสุทธิ์

INCI name : Bromelain

ที่มา : เอนไซม์บรอมิเลนเป็นเอนไซม์ย่อยโปรตีนที่พบเฉพาะในสับปะรดเท่านั้น โดยกระจายอยู่ในส่วนต่างๆ ทั้งจุก แกน เปลือก เนื้อ และลําต้นใต้ดินของสับปะรด เมื่อนําไปผ่านกระบวนการทําให้บริสุทธิ์ จะได้เป็นเอนไซม์บรอมิเลนบริสุทธิ์ สามารถนําไปใช้ในทางการแพทย์เพื่อช่วยการต้านการอักเสบและปกป้องเนื้อเยื่อกระดูกอ่อน หรือในอุตสาหกรรมเครื่องสําอางเพื่อช่วยเสริมสร้างและกระตุ้นภูมิคุ้มกันผิวหนังและกระตุ้นการหลุดลอกของเซลล์ผิวที่ตายแล้ว

Crude Bromelain
เอนไซม์บรอมิเลนหยาบ

INCI Name : Bromelain

ที่มา : เอนไซม์บรอมีเลนเป็นเอนไซม์ย่อยโปรตีนที่พบเฉพาะในสัปปะรดเท่านั้น โดยกระจายอยู่ในส่วนต่างๆ ทั้งจุก แกน เปลือก เนื้อ และลําต้นใต้ดินของสับปะรด เมื่อนําไปผ่านกระบวนการทําให้บริสุทธิ์บางส่วนจะได้เป็นเอนไซม์บรอมิเลนหยาบนําไปใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสําอางเพื่อการทําความสะอาดผิว ช่วยกระตุ้นการหลุดลอกของเซลล์ผิวที่ตายแล้ว ตลอดจนช่วยฟื้นฟูสภาพผิวให้ดูสดใส

Coffea seed Extract
สารสกัดเมล็ดกาแฟ

INCI name : Propylene Glycol (and) Aqua (and) Coffea Arabica (Coffea) Seed Extract (and) Sodium Benzoate (and) Potassium Sorbate

ที่มา : สารสกัดเมล็ดกาแฟเกิดจากการนํากากกาแฟที่เหลือจากร้านขายเครื่องดื่มกาแฟ จากนั้นนํามาสกัดด้วยเอทานอล เพื่อให้สารสกัดเมล็ดกาแฟที่ทรงคุณค่าซึ่งประกอบด้วยสาร Caffeine และ Chlorogenic acid ที่ช่วยชะลอริ้วรอย ยกกระชับผิวให้เต่งตึงและยังช่วยชะลอการเกิดสิว ช่วยให้ผิวกระจ่างใสปรับโทนสีผิว คืนความกระชับให้แก่ผิว อีกทั้งยังช่วยฟื้นฟูความบวม ป้องกันความเสียหายที่เกิดจากรังสี UV ได้ดี

Coffea Arabica seed oil
น้ำมันเมล็ดกาแฟ

INCI name : Coffed Arabica seed oil

ที่มา : น้ำมันสกัดจากเมล็ดกาแฟ (Coffee seed oil) ผลิตจากกากกาแฟที่เหลือจากการผลิตเครื่องดื่มกาแฟ นํามาเพิ่มมูลค่าด้วยการสกัดน้ำมันด้วยวิธี Supercritical fluid extraction method (SFE) เพื่อนําน้ำมันมาใช้ประกอบในสูตรผลิตเครื่องสําอาง สรรพคุณเป็นสารคงความชุ่มชื้นสูง ช่วยแพร่กระจายตัวดีบนผิว ช่วยสารต้านอนุมูลอิสระป้องกันแสงแดด ที่เป็นมลภาวะต่อผิว

Encapsulated Bio-Ingredients

LipoSilk
ไลโปโซมเซริซินไฮโดรไลเสท

INCI name : Hydrolyzed Sericin (and) Soybean Phosphatidylcholine (and) Polysorbate 80 (and) Deoxycholic acid

ที่มา : ไลโปโซมเซริซินไฮโดรไลเสท เป็นการนําเอาเทคโนโลยีในการกักเก็บสารในอนุภาคขนาดนาโนเมตร มากักเก็บสารสําคัญ คือ เซรีซินไฮโดรไลเสท ซึ่งเป็นโปรตีนที่ถูกย่อยจนเป็นกรดอะมิโนอิสระจากน้ำกาวเซริซิน การเก็บกักสารในอนุภาคขนาดเล็ก จะทําให้สารมีความคงตัวมากยิ่งขึ้น สามารถซึมเข้าสู่ผิวหนังชั้นในได้ อีกทั้งไม่เป็นพิษหรือก่อให้เกิดการแพ้และระคายเคืองต่อผิวหนัง ไลโปโซมเซริซินไฮโดรไลเสตมีคุณสมบัติให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหนัง และสามารถป้องกันแสงยูวีได้

Nano Capsule coffee
แคปซูลกักเก็บสารสกัดและน้ำมันกากกาแฟ

INCI name : Poly (lactic acid), coffee seed oil

ที่มา : นาโนแคปซูลที่ห่อหุ้มน้ำมันและสารสกัดกากกาแฟผลิตด้วยการกลับเฟสอิมัลชั่นน้ำมันในน้ำจากสารพอลิแอล-แลนติก แอซิด (PLLA) นาโนแคปซูลอื่นเป็นแคปซูลโพลีเมอร์ที่ล้อมรอบด้วยแกนน้ำ/น้ำมัน นาโนแคปซูลจึงถูกนํามาใช้ในเครื่องสําอาง เพื่อปกป้องสารสําคัญลดกลิ่นไม่พึงประสงค์และขจัดความไม่ลงรอยกันระหว่างส่วนประกอบสูตร และช่วยในระบบการนําพาสารเข้าสู่เซลล์ผิวหนังได้ตรงเป้าหมาย อีกทั้งอุดมด้วยสารคาแฟอีนและกรดไขมันในความเข้มข้นที่สูง

Nio-Rice
นีโอโซมโปรตีนรำข้าว

INCI name : Oryza sativa Linn Protein hydrolysate and Oil & Polysorbate 60 & Cholesterol

ที่มา : นีโอโซมโปรตีนรําข้าว เกิดจากการนําโปรตีนไฮโดรไลเสทและน้ำมันรําข้าวมากักเก็บในถุงขนาดเล็ก ผลิตด้วยนาโนเทคโนโลยีที่เรียกว่า “นีโอโซม” เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการนําส่งกรดอะมิโนและกรดไขมันที่จําเป็นเข้าสู่ผิวหนัง ทั้งนี้เพื่อช่วยเสริมสร้างเส้นใยอิลาสตินและคอลลาเอนให้แข็งแรง จึงช่วยชะลอริ้วรอยและกักเก็บความชุ่มชื้นไว้ที่ผิวยาวนานขึ้น

Nio-Mango
นีโอโซมสารสกัดมะม่วง

INCI name : Water& Polysorbate-60 & Cholesterol & Mango Protein hydrolysate & Sodium Potassium Benzoate & Mango oil

ที่มา : นีโอโซมแมงโกเกิดจากการนําสารสกัดโปรตีนไฮโดรไลเสทและน้ำมันมะม่วงมาถูกเก็บในถุงขนาดเล็กที่ผลิตขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีนาโนที่เรียกว่านีโอโซม เพื่อเพิ่มการนําส่งสารสําคัญเข้าสู่เซลล์เป้าหมายได้ดีและเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ประสิทธิภาพนําส่งกรดอะมิโนและกรดไขมัน ช่วยให้เกิดความคงสภาพดีและไม่ก่อความระคายเคือง