ประกาศขอบเขตงาน (TOR)

   

ข่าวประกาศขอบเขตงาน

งบประมาณประจำปี 2566

ลำดับ รายการ
11 ประกาศขอบเขตงานรายการจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาล (น้ำทิ้ง) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 1
10 ประกาศขอบเขตงานรายการเครื่องปั่นเส้นด้ายขนาดห้องปฏิบัติการ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง ครั้งที่ 2
9 ประกาศขอบเขตงานรายการเครื่องตัดชิ้นเนื้อเยื่อแบบกึ่งอัตโนมัติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง ครั้งที่ 2
7 ประกาศขอบเขตงานรายการเครื่องวัดโพลาไรซ์ (Polarimeter) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง
6 ประกาศขอบเขตงานรายการเครื่องปั่นเส้นด้ายขนาดห้องปฏิบัติการ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง ครั้งที่ 1
5 ประกาศขอบเขตงานรายการเครื่องบดและผสมสาร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง
4 ประกาศขอบเขตงานรายการตู้อบความร้อน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง
3 ประกาศขอบเขตงานรายการเครื่องย่อยผนังเซลล์จุลินทรีย์และพืชด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง
2 ประกาศขอบเขตงานรายการเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง
1 ประกาศขอบเขตงานรายการเครื่องตัดชิ้นเนื้อเยื่อแบบกึ่งอัตโนมัติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง

งบประมาณประจำปี 2565

ลำดับ รายการ
1 ประกาศขอบเขตงานรายการเตาผลิตความร้อน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด 
2 ประกาศขอบเขตงานรายการก่อสร้างอาคารโรงงานต้นแบบการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลคุณภาพสูงจากไม้โตเร็ว น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ อาคาร 
3 ประกาศขอบเขตงานรายการรถยนต์โดยสาร ๑๑ ที่นั่ง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ คัน 
4 ประกาศขอบเขตงานรายการเครื่องสกัดสารแทรกในวัตถุดิบชีวมวลอัตโนมัติแบบ 2 เทคนิคพร้อมชุดควบคุมอุณหภูมิแบบน้ำหมุนเวียนแขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด 
5 ประกาศขอบเขตงานรายการรถยนต์โดยสาร ๑๑ ที่นั่ง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ คัน 
6 ประกาศขอบเขตงานรายการเครื่องสกัดสารแทรกในวัตถุดิบชีวมวลอัตโนมัติแบบ 2 เทคนิคพร้อมชุดควบคุมอุณหภูมิแบบน้ำหมุนเวียน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด
7 ประกาศขอบเขตงานรายการเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิชนิดตั้งพื้น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง
8 ประกาศขอบเขตงานรายการเครื่องสกัดแบบมัลติฟังก์ชั่น ขนาด 100 ลิตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง
9 ประกาศขอบเขตงานรายการทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์ (oxidation stability tester) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง
11 ประกาศขอบเขตงานรายการเครื่องกลั่นแยกสารระดับโมเลกุล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง
12 ประกาศขอบเขตงานรายการเครื่องทำแห้งแบบแช่แข็ง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง
13 ประกาศขอบเขตงานรายการเครื่องต้มเยื่อหลุมระบบปิด แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง
14 ประกาศขอบเขตงานรายการเครื่องทำแห้งแบบแช่แข็ง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง ครั้งที่ 2
15 ประกาศขอบเขตงานรายการเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิชนิดตั้งพื้น  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง 
16 ประกาศขอบเขตงานรายการเครื่องระเหยสุญญากาศแบบปั่นเหวี่ยง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง
17 ประกาศขอบเขตงานรายการเครื่องสกัดซอกห์เลต ขนาด 500 มิลลิลิตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง 
18 ประกาศขอบเขตงานรายการตู้แช่แข็ง -๙๐ องศาเซลเซียส แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง 
19 ระกาศขอบเขตงานรายการเครื่องสกัดสารแทรกในวัตถุดิบชีวมวลอัตโนมัติแบบ 5 เทคนิค พร้อมชุดควบคุมอุณหภูมิแบบน้ำหมุนเวียน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง
20 ประกาศขอบเขตงานรายการเครื่องทดสอบการซึมผ่านของสาร (Vertical Franz Diffusion Cell) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง
21 ประกาศขอบเขตงานรายการชุดถังสกัดสมุนไพร ขนาด 10 ลิตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง
22 ประกาศขอบเขตงานรายการจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า โรงงานต้นแบบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)