Event Type ประกาศผลสอบ

ตุลาคม

11ต.ค.9:00 am12:00 amประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก สอบข้อเขียน ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ ระดับปริญญาโท สังกัด หน่วยสื่อสารองค์กรและการต่างประเทศ งานบริหารและยุทธศาสตร์องค์กร สำนักงานเลขานุการ 1 อัตรา9:00 am - 12:00 am