Event Type ประกาศผลสอบ

พฤศจิกายน

10พ.ย.2:00 pm4:00 pmประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิจัย ระดับปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา2:00 pm - 4:00 pm สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

29พ.ย.2:00 pm4:00 pmประกาศผลการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิจัย ระดับปริญญาเอก2:00 pm - 4:00 pm สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30พ.ย.10:00 am12:00 amประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิจัย ระดับปริญญาโท10:00 am - 12:00 am สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

X