KAPI โชว์ผลงานวิจัยในงานแถลงข่าว “วันนักประดิษฐ์”

KAPI โชว์ผลงานวิจัยในงานแถลงข่าว “วันนักประดิษฐ์”

น.ส.ประภัสสร รักถาวร และ ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ นักวิจัยสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร DCL” ในงานแถลงข่าว “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2564-2565 และพิธีมอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติฯ จัดขึ้นโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ