ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าววิชาการ

Category

1 2 3 10

ข่าวสารล่าสุด

การกระตุ้นการเจริญเติบโตและการผลิตสารออกฤทธิ์ ทางชีวภาพของเส้นใยและดอกเห็ดของเห็ดหลินจือเขากวางอ่อนด้วยแสงเทียม
23 พฤศจิกายน 2023By
การเพิ่มมูลค่าพืชผลไม้พื้นบ้านราคาถูกด้วยแนวคิดอาหารฟังก์ชันเสริมสุขภาพ
23 พฤศจิกายน 2023By
พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566
16 ตุลาคม 2023By
การพัฒนาเพพไทด์จากจิ้งหรีด เพื่อการพัฒนาเครื่องดื่มชะลอการเสื่อมสำหรับผู้สูงอายุ
17 สิงหาคม 2023By
สารเชิงซ้อนพอลิแซคคาไรด์-เพพไทด์ออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเห็ดหลินจือเขากวางอ่อน
17 สิงหาคม 2023By