สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ม.เกษตรศาสตร์ จัดเวที Thailand Green Design Awards 2021-2022 (TGDA)

ประกวดผลงานผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งต่อพลังรักษ์โลกสู่นักสร้างรุ่นใหม่

เมื่อวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ Fashion Hall ชั้น 1 สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร

โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ เป็นประธานในพิธี และ ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์ ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ กล่าวรายงานถึงการดำเนินงานโครงการประกวดในปี 2021-2022 นอกจากนี้ คุณเชอรี่ เข็มอัปสร สิริสุขะ ทูต TGDA ยังได้กล่าวถึงที่มาและความสำคัญของการจัดประกวดนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม TGDA

พิธีมอบรางวัลในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนพื้นที่การจัดงานจากศูนย์การค้าสยามพารากอน ซึ่งสยามพารากอนได้ให้การสนับสนุนการประกวด TGDA มาอย่างต่อเนื่อง สถาบันฯ ขอขอบคุณที่ศูนย์ฯ ให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมนี้มาโดยตลอด รวมถึงผู้สนับสนุน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริษัท พิสิษฐ์ กรุ๊ป จำกัด บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด และบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สำหรับผู้ได้รับรางวัล TGDA 2021-2022 ในครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 1) รางวัลผลงานประเภทประหยัดพลังงาน (Energy Saving) 2) รางวัลผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resources Efficiency) 3) รางวัลผลงานประเภทยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต (Life Enhancement) รวมถึงรางวัลเกียรติยศ (Honorary Awards) ประเภทผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจ ด้านคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การยกระดับคุณภาพชีวิต และการตอบแทนทางสังคม (Social Contribution)

โดย TGDA ได้มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและทรงเกียรติจากหลากหลายสาขาเป็นผู้ตัดสินการประกวด  ประกอบด้วย รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, หัวหน้าคณะที่ปรึกษา ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC), MQDC ได้ให้เกียรติเป็นประธานกรรมการตัดสิน พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกมากมาย อาทิ ผศ.ดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ กรรมการผู้จัดการ บริษัทคิวเรเตอร์ จํากัด, ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช ผู้อํานวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park, นายไชยยง รัตนอังกูร ที่ปรึกษาโครงการพิเศษ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน), ดร.สิทธา สุขกสิ นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) และ นางสาวเข็มอัปสร สิริสุขะ ทูต TGDA ผู้ก่อตั้งแบรนด์ สิริไท และผู้ร่วมก่อตั้ง Little Big Green

สำหรับ TGDA 2023 เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่ วันนี้ จนถึง 30 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK 👇

https://www.facebook.com/TGDA.Thailand