การกระตุ้นการเจริญเติบโตและการผลิตสารออกฤทธิ์ ทางชีวภาพของเส้นใยและดอกเห็ดของเห็ดหลินจือเขากวางอ่อนด้วยแสงเทียม

 

Leave a Reply