ประกาศผลการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปริญญาตรี สังกัด หน่วยสารบรรณ งานบริหารและยุทธศาสตร์องค์กร สำนักงานเลขานุการ

ประกาศผลการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปริญญาตรี สังกัด หน่วยสารบรรณ งานบริหารและยุทธศาสตร์องค์กร สำนักงานเลขานุการ

10มี.ค.(มี.ค. 10)9:00 am24(มี.ค. 24)4:00 pmประกาศผลการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปริญญาตรี สังกัด หน่วยสารบรรณ งานบริหารและยุทธศาสตร์องค์กร สำนักงานเลขานุการ9:00 am - 4:00 pm (24)

รายละเอียด

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

ระดับ วุฒิปริญญาตรี

อัตราเงินเดือน 21,000 บาท

สังกัด หน่วยสารบรรณ งานบริหารและยุทธศาสตร์องค์กร สำนักงานเลขานุการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

หน่วยทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการ
อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ชั้น 2 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ คุณนภา มารมย์ โทร 02942-8600-3 ต่อ 208

more

Leave a Reply