ประกาศผลสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ประกาศผลสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

14ธ.ค.9:12 am9:12 amประกาศผลสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้9:12 am - 9:12 am

รายละเอียด

ตำแหน่ง นักวิจัย จำนวน 1 อัตรา

ระดับ วุฒิปริญญาโท

อัตราเงินเดือน 17,500 บาท

สังกัด ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพืชพลังงานและไม้โตเร็ว ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม

งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ
อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ชั้น 2 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ คุณนภา มารมย์ โทร 02942-8600-3 ต่อ 208

more

Leave a Reply