ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

01พ.ย.8:30 am19(พ.ย. 19)4:30 pmประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้วุฒิปริญญาโท หรือ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวนศาสตร์ชุมชน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง8:30 am - 4:30 pm (19)

รายละเอียด

ตำแหน่ง นักวิจัย   จำนวน 1 อัตรา
ระดับ วุฒิปริญญาโท หรือ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวนศาสตร์ชุมชน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ถ้ามีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจ และการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและวัฒนธรรม และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ จะได้รับการพิจารณาก่อน
อัตราเงินเดือน 17,500 บาท
สังกัด ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพืชพลังงานและไม้โตเร็ว  ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ผู้สนใจติดต่อและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่
งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ
อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ชั้น 2 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ คุณนภา มารมย์ โทร 02942-8600-3 ต่อ 208

more

Leave a Reply