ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิจัย ระดับปริญญาเอก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิจัย ระดับปริญญาเอก

01ก.พ.8:30 am4:30 pmประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิจัย ระดับปริญญาเอก8:30 am - 4:30 pm

รายละเอียด

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

1. นางสาวพัทธ์วิรา บุญจริง
2. นายนัยสิทธิ์ ยิ่งกำแหง
3.นายศุทธิศักดิ์ แสงธาราทิพย์

รายละเอียดดังเอกสารแนบ


งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ
อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ชั้น 2 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ คุณนภา มารมย์ โทร 02942-8600-3 ต่อ 208

more

Leave a Reply