ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก สอบข้อเขียน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปริญญาตรี สังกัดหน่วยสารบรรณ งานบริหารและยุทธศาสตร์องค์กร สำนักงานเลาขานุการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก สอบข้อเขียน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปริญญาตรี สังกัดหน่วยสารบรรณ งานบริหารและยุทธศาสตร์องค์กร สำนักงานเลาขานุการ

23ก.พ.1:00 pm3:00 pmประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก สอบข้อเขียน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปริญญาตรี สังกัดหน่วยสารบรรณ งานบริหารและยุทธศาสตร์องค์กร สำนักงานเลาขานุการ1:00 pm - 3:00 pm

รายละเอียด

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

ระดับ วุฒิปริญญาตรี

อัตราเงินเดือน 21,000 บาท

สังกัด หน่วยสารบรรณ งานบริหารและยุทธศาสตร์องค์กร สำนักงานเลาขานุการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

หน่วยทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการ
อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ชั้น 2 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ คุณนภา มารมย์ โทร 02942-8600-3 ต่อ 208

more

Leave a Reply