ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย

23ก.ย.8:30 pm4:30 pmผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัยวุฒิปริญญาเอก หรือ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านพฤกษศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องและเทียบเท่า8:30 pm - 4:30 pm

รายละเอียด

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
  1. นางสาว ปัทมา ทองกอก
รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เวลา

(พฤหัส) 8:30 pm - 4:30 pm

Leave a Reply