พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย จำนวน 1 อัตรา

พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย จำนวน 1 อัตรา

06ม.ค.(ม.ค. 6)9:00 am25ก.พ.(ก.พ. 25)4:30 pmพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย จำนวน 1 อัตราวุฒิปริญญาเอก หรือ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านวิศวกรรมเกษตร เกษตรกลวิธาน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องและเทียบเท่า(มกราคม 6) 9:00 am - (กุมภาพันธ์ 25) 4:30 pm

รายละเอียด

ตำแหน่ง                       นักวิจัย   จำนวน 1 อัตรา
ระดับ                            วุฒิปริญญาเอก หรือ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านวิศวกรรมเกษตร เกษตรกลวิธาน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องและเทียบเท่า
อัตราเงินเดือน             30,000 บาท
สังกัด                            ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพืชพลังงานและไม้โตเร็ว ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ

ผู้สนใจติดต่อและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่
งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ
อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ชั้น 2 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ คุณนภา มารมย์ โทร 02942-8600-3 ต่อ 208

 

more

เวลา

มกราคม 6 (พุธ) 9:00 am - กุมภาพันธ์ 25 (พฤหัส) 4:30 pm

Leave a Reply