อบรมเชิงปฏิบัติการ การสกัดน้ำมันหอมระเหยสำหรับกลิ่นรส และเครื่องหอม

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสกัดน้ำมันหอมระเหยสำหรับกลิ่นรส และเครื่องหอม

ส.ค.อบรมเชิงปฏิบัติการ การสกัดน้ำมันหอมระเหยสำหรับกลิ่นรส และเครื่องหอมMonth Long Event (สิงหาคม)

รายละเอียด

🔊กิจกรรมดีๆ มาแล้ว
Food Innopolis โดย Flavor Academy ร่วมกับ KAPI ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Workshop ด้านการสกัดน้ำมันหอมระเหย ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสารให้กลิ่นในพืชและสมุนไพรไทย การสกัดน้ำมันหอมระเหยด้วยวิธีดั้งเดิมและวิธีสมัยใหม่ การตรวจวัดคุณภาพ รวมถึงการประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยในผลิตภัณฑ์ต่างๆ
🌿พิเศษ!! รับชมสาธิตการสกัดและการทำบริสุทธิ์น้ำมันหอมระเหยโดยผู้เชี่ยวชาญ และร่วมทดสอบกลิ่นที่ได้จากการสกัดน้ำมันหอมระเหยด้วยวิธีต่างๆ
วันที่ 15-16 สิงหาคม 2566 ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) ม.เกษตรศาสตร์

📌Key Topics:
👉 พฤกษเคมีของสารให้กลิ่นหอม
👉 วิธีการสกัดและทำบริสุทธิ์น้ำมันหอมระเหย
👉 สาธิตการสกัดน้ำมันหอมระเหย และการทำบริสุทธิ์
👉 คุณภาพและมาตรฐานของไทย และมาตรฐานเพื่อการส่งออกน้ำมันหอมระเหย
👉 การวิเคราะห์ Profile กลิ่นด้วยเครื่องมือ และการทดสอบทางประสาทสัมผัส
👉 ปฏิบัติการ “การเปรียบเทียบน้ำมันหอมระเหยที่สกัดได้จากเทคนิคต่างๆ”
👉 Panel discussion: เทคโนโลยีการสกัดและการประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหย

รับจำนวนจำกัด เพียง 30 คนเท่านั้น!!

ดูรายละเอียดกิจกรรม

more

Leave a Reply