MOU

Tag

ข่าวสารล่าสุด

พิธีลงนาม การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตร และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
11 เมษายน 2022By
ม.เกษตรศาสตร์ จับมือ บริษัท พรีเมี่ยม เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการวิจัยและพัฒนาผลงาน/นวัตกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
25 กุมภาพันธ์ 2022By
KAPI จัดสัมมนา “การทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565”
17 กุมภาพันธ์ 2022By
KAPI โชว์ผลงานวิจัยในงานแถลงข่าว “วันนักประดิษฐ์”
31 มกราคม 2022By
Thailand Green Design Awards 2022 @เกษตรแฟร์ 65
29 มกราคม 2022By
X