KAPI ร่วมโชว์นวัตกรรมงานวิจัยในงานสมัชชา BCG : ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

             เมื่อวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ และ น.ส.ประภัสสร รักถาวร นักวิจัย สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้เป็นตัวแทนสถาบันฯ ร่วมโชว์ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ได้แก่ สารแซนโทนจากเปลือกมังคุด และผลิตภัณฑ์ชุดไพลสยาม ซึ่งประกอบด้วย ยาหม่อง น้ำมันเหลือง และแผ่นแปะบรรเทาอาการปวดเมื่อย เนื่องในงานสมัชชา BCG : ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในการนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของสถาบันฯ

Leave a Reply