GENGIGRAIN CONTEST 2019 ประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าแข่งขันพัฒนาสูตรขนมอบจากแป้งข้าวหอมมะลิ

GENGI GRAIN CONTEST 2019

ประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าแข่งขันพัฒนาสูตรขนมอบจากแป้งข้าวหอมมะลิ โดยรอบแรกมารับผลิตภัณฑ์แป้งข้าวหอมมะลิ GENGI GRAIN (ได้ที่ ชั้น 2 สถาบันผลิตผลเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) และส่งผลงานเป็นภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ขนมอบพร้อมแนวคิด  สมัครและส่งผลงานได้ทาง  kapi.kasetsart และ    gengigrain@gmail.com ผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศมาร่วมแข่งกันอีกครั้งที่งานเกษตรแฟร์ 2019  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีรางวัลได้แก่ ประกาศนียบัตร  รางวัลพิเศษสำหรับผู้ชนะเลิศ คือ โล่เกียรติยศ และโอกาสในการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ

มาร่วมพัฒนาและคิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์ขนมอบจากแป้งข้าวหอมมะลิ เพื่อโปรโมทร้านและสร้างชื่อเสียงของท่านได้ในกิจกรรม GRNGI GRAIN Contest 2019

 


Leave a Reply