ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2019 (ABB 2019)

การประชุมวิชาการนานาชาติ ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2019 (ABB 2019)

ขอเชิญร่วมส่งผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2019 (ABB 2019) ได้ตั้งแต่วันนึ้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562(กำหนดส่งบทคัดย่อ 12 เมษายน 2562 และกำหนดส่งฉบับเต็ม 30 เมษายน 2562) และร่วมฟังบรรยายในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

 

 

  *ส่งผลงานได้ทาง

: https://www.zipeventapp.com/e/ASEAN-Bioenergy-

: conference.abb@gmail.com

โดยมี Keynote Speaker คือ

 

Dr. Twarath Sutabutr Inspector General, Ministry of Energy

บรรยายในหัวข้อ :   “Over view of New Thailand Energy Planning, and its influence to ASEAN Bioenergy”

 

Associate Prof. Dr. Supachart Chungpaibulpatana Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University-Rangsit Campus Coordinating Office for EGAT-TRF R&D Joint Funding Project

บรรยายในหัวข้อ : “National Research Policy for Green Energy in Thailand”

 

และ Invited Speaker : Bioenergy 

Dr. Masashi Machida Chief Engineer Associate, Idemitsu Kosan Company Limited, Japan

บรรยายในหัวข้อ :  “Sustainable bioresource management for wood pellets”

Mr. Toshiaki Abe Overseas Resources Division, Sumitomo Forestry Company Limited, Japan

บรรยายในหัวข้อ :  “Long term demand of Wood pellet in Japan and Global market”

Dr. Zhang Zhaoyuan Guangxi Forestry Research Institute, P.R. China

บรรยายในหัวข้อ :  “Aleurites montana : A source of sustainable energy in Guangxi”

 

Invited Speaker : Bioeconomy

Dr.Kriengkrai Suksankraisorn Energy Design and Development Manager SCG Cement Company Limited, Thailand

บรรยายในหัวข้อ :  “Bio Economy Activities in SCG”

Dr. Kunn Kangvansaichol CEO/Founder, Algaeba Company Limited, Thailand

บรรยายในหัวข้อ :  “Perspective of Microalgal Biorefineries”

Dr. Sousuke Imamura Institute of Innovative Research, Tokyo Institute of Technology, Japan

บรรยายในหัวข้อ :   “Underlying molecular mechanisms of oil and starch accumulation in microalgae to enhance its biofuel potential”

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางเว็บไซต์

    : http://www.abbconf.kapi.ku.ac.th/

   : +662-942-8600-3

   : KapiKuBiomass

 

Leave a Reply