ขอเชิญทุกท่านสมัครเข้าร่วมงานวิ่ง KAPI Run For Better Life 2019 พบกัน 15 ธันวาคม 2562

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญทุกท่านสมัครเข้าร่วมงานวิ่ง KAPI Run For Better Life 2019  ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยกำหนดวิ่งในวันที่ 15 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานวิ่งได้ที่  http://bit.ly/2nFnS1h
พิเศษสำหรับน้องๆ นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

รับชั่วโมงกิจกรรมด้านสุขภาพ 8 ชั่วโมง ติดต่อเจ้าหน้าที่หลังแข่งขันเสร็จ

 

ลงทะเบียน : http://bit.ly/2nFnS1h

ข้อมูลการแข่งขัน : http://bit.ly/2mIYUxW

 

ระยะทาง
1. ประเภท VIP ค่าสมัคร 1,000 บาท (เลือกร่วมรายการใดก็ได้)
2. ประเภท ระยะทาง 10 กม. ค่าสมัคร 650 บาท
3. ประเภท ระยะทาง 5 กม. ค่าสมัคร 500 บาท
4. ประเภท ระยะทาง 3 กม. ค่าสมัคร 500 บาท
หมายเหตุ: รับสมัครนักวิ่ง ไม่เกิน 3,500 คน ทุกระยะรวมกัน

 

 

สิ่งที่นักกีฬาจะได้รับ
ผู้เข้าร่วมงานทุกคนจะได้รับของที่ระลึกออกแบบและสั่งทำพิเศษเพื่องานนี้โดยเฉพาะ ดังนี้
1. เหรียญที่ระลึก
2. เสื้อยืดที่ระลึก
3. ป้ายหมายเลขประจำตัวนักวิ่ง(BIB)
4. เสื้อโปโลที่ระลึก สำหรับผู้สมัครประเภท VIP ทุกท่าน

 

รางวัล
1. ของที่ระลึก ตุ๊กตามาสคอต สำหรับผู้ชนะ อันดับ 1-100 ระยะทาง 5 กม.
2. ของที่ระลึก ตุ๊กตามาสคอต สำหรับผู้ชนะ อันดับ 1-100 ระยะทาง 10 กม.
3. ของที่ระลึกสำหรับผู้สมัครประเภท VIP ทุกท่าน

 

รายละเอียดแบบเสื้อและเหรียญที่ระลึก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ :
Call centre : 0624196606
ข้อมูลลงทะเบียน : +66 (0)8 1818 6155 (Runlah)
Official Facebook : RUN for Better LIFE

#KAPIRunForBetterLife   #KAPI   #KU

 

Leave a Reply