กันยายน 26, 2019

Day

ข่าวสารล่าสุด

การพัฒนาเพพไทด์จากจิ้งหรีด เพื่อการพัฒนาเครื่องดื่มชะลอการเสื่อมสำหรับผู้สูงอายุ
17 สิงหาคม 2023By
สารเชิงซ้อนพอลิแซคคาไรด์-เพพไทด์ออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเห็ดหลินจือเขากวางอ่อน
17 สิงหาคม 2023By
เอนไซม์บรอมิเลนจากสับปะรด (Natural whitening, antioxidant, and anti-ageing ingredient)
17 สิงหาคม 2023By
วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ประจำปี พ.ศ. 2566 เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ปีที่ 32 ก้าวย่างใหม่สู่อุตสาหกรรมทางการแพทย์
27 กรกฎาคม 2023By
สถาบันเค อะโกร-อินโนเวท (KAI) ภายใต้มูลนิธิกสิกรไทย เข้าเยี่ยมชมสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เพื่อสร้างเครือข่ายงานวิจัยร่วมกัน
22 กรกฎาคม 2023By